Frågor och svar gällande Arctic Minerals

Fråga: Vilken målsättning har bolaget Arctic Minerals?

Svar: Bolaget fokuserar på prospektering efter koppar, zink, guld och batterimetaller i Finland.

 

Fråga: Hur väljer bolaget länder, områden och objekt att undersöka i prospekteringen?

Svar: Bolaget väljer länder där finns bra möjligheter att hitta brytvärda förekomster, där det finns en fungerande minerallag och vi koncenterar oss på de bästa områdena och malmtyperna.

Fråga: Varför har ni valt att fokusera på prospektering i Finland?

Svar: Finland har en bra malmpotential, en relativt bra fungerande lagstriftning, bra databaser via Geologiska forskningscentralen och bra infrastruktur.

 

Fråga: Har bolaget gett upp projektet Bidjovagge i Norge?

Svar: Bolaget har hamnat i en juridisk /potitisk tvist, där minerallagen och annan lagstiftning är i konflikt med varandra. Bolaget försöker komma vidare med projektet men är också öppet för samarbete med andra bolag eller tom att sälja projektet.

 

Fråga: Varför tror ni att just Arctic Minerals kan lyckas hitta malmer i Finland?

Svar: Två faktorer talar för det;

  1. Vi har lyckats förut: Nyckelpersonernas tidigare Kevitsa projekt har utvecklats till Finlands näststörsta metallgruva
  2. Erfarenhet är viktig i branchen: vår ledning och styrelsen har arbetat mycket länge i branchen. Vi kan därmed nå resultat säkrare, snabbare och billigare än helt nya aktörer. Många i ledningen och styrelsen har själva hittat brytvärda malmer.

 

Fråga: Varför har ni valt att leta efter metallerna koppar, zink, guld och batterimetaller?

Svar: Som ett resultat av klimatkrisen pågår en massiv, global elektrifiering av alla mobila fordon. För det behövs mycket bla koppar, zink och kobolt – mer än finns tillgängligt –  vilket garanterar en bra framtid för dessa metaller.

 

Fråga: Har ni valt bort vissa länder och metaller?

Svar: Vi undviker politiskt /juridiskt instabila länder, uran för att väcker mycket motstånd och skyddade områden.

 

Fråga: Skall ni öppna gruvor om / då ni hittar brytvärda malmer?

Svar: Vi har erfarenhet av gruvbrytning. Att öppna gruvor kräver mycket kapital och lämpar sig bättre för större bolag. Vi som junior prospekteringsbolag säljer hellre nya malmfynd.

 

Fråga: Skapar inte prospektering problem för markägarna och ersätts skadorna?

Svar: Prospekteringen kan tillfälligt störa markägarna. Berörda markägare erhåller årligen ersättningar i Finland, oavsett om skador uppstått eller ej och garantisummor deponeras på låsta konton. Om skador i terrängen uppstår ersätts dessa separat och om malm påträffas kan markägaren få bra betalt för marken. Alternativt kan hen hålla marken och få årliga betalningar. Det är viktigt att bolaget kontinuerligt kommunicerar med lokalbefolkningen.

 

Fråga: Varför är det viktigt att öppna gruvor i Finland och Norden, varför är det bättre än i andra länder?

Svar: Flera av bolagets nyckelpersoner har egen erfarenhet av gruvdrift i u-länderna. Vi föredrar att arbeta i nordiska länder, där bättre fungerande och förutsägbar lagstiftning, där också skadorna på miljön kan minimeras och arbetstillfällen skapas.

 

Fråga: Hur lång är processen från start av prospekteringen till att ert bolag kanske hittar någonting brytvärt?

Svar: Prospektering är en tidskrävande och dyr verksamhet. Bara en liten del av projekten leder till fynd av brytvärd malm. Om inte resultaten är lovande så väljs nya områden.

 

Fråga: Har bolaget kommit lika långt i alla områden och projekt?

Svar: Bolaget har kommit längst i Vihanti-området, där kärnborrningen påbörjas i slutet av 2019. Första borrobjekten har identifierats i Peräpohja-området och Kiiminki nordost om Uleåborg. Nutukka i mellersta Lappland, och Paasivaara öster om Kemi är exempel på nyare projekt.