Nyheter

2017-09-18
Regulatorisk

Valberedningen i Arctic Gold AB har med anledning av samgåendet med Norrbotten AB följande förslag till ny ordförande och styrelseledamot att väljas på den extra bolagsstämma, som skall hållas inom kort.

2017-09-07
Regulatorisk

Arctic Gold AB ("Arctic Gold") har glädjen att publicera att bolaget ingått ett Letter of Intent med huvudägarna i Norrbotten Exploration AB ("Norrbotten") att förvärva Norrbotten genom en apportemission.

2017-08-24
Regulatorisk

Första halvåret (Januari - Juni 2017)

 • Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till - 0,8 (- 0,5) mkr
 • Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -0,04 (-0,03) kr
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 1,35 (1,53) kr
 • Likviditeten vid periodens slut uppgick till 0,7 mkr (0,9) mkr.
 • Orealiserade vinster på placeringar uppgick den 30.6 till 0,3 mkr samt vid tiden strax före denna delårsrapports avlämnande till ca. 1,2 mkr
2017-05-23
Regulatorisk

Arctic Gold AB avhöll den 23 maj 2017 årsstämma på Skeppargatan 27 i Stockholm.

2017-04-25
Regulatorisk

Styrelsen för Arctic Gold AB (publ), org. nr 556569-3602, ("Bolaget") kallar till årsstämma tisdagen den 23 maj 2017 kl. 14.00, Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm i Stockholm. 

2017-04-19
Regulatorisk

I avvaktan på att Kommunstyret i Kautokeino är uttalat positiv till att Arctic Gold fortsätter med sin konsekvensutredning om gruvdrift i Finnmark har Styrelsen i Arctic Gold fattat beslut om en ny strategi. Arctic Gold avser att investera i andra bolag som Arctic Gold bedömer ha en särskilt positiv utveckling. 

2017-03-24
Regulatorisk

Kommunstyret i Kautokeino kommun beslöt vid sitt sammanträde igår den 23 mars 2017 att anta det av Planutvalget framlagda förslaget till ny arealplan för kommunen. Förslaget innehåller många ändringar liksom också att ändra klassificeringen av gruvområdet i Biedjovaggi till LNFR. (Lantbruks-, Natur-, Friluftsformål samt Rendrift ).

2017-03-07
Regulatorisk

Styrelsen har erfarit att Planutvalget, en kommunal nämnd för plan- och byggfrågor i Kautokeino kommun, på ett möte igår den 6 mars 2017 har beslutat att inför Kommunstyrets möte den 23 mars 2017 lägga fram ett förslag att tillsammans med andra ändringar i en ny arealplan ändra klassificeringen av gruvområdet i Bidjovagge till LNFR. (Lantbruks-, Natur-, Friluftsformål samt Rendrift ).

2017-02-16
Regulatorisk

Valutan kr, kkr, mkr är svenska kronor (SEK)

Andra halvåret (Juli - December 2016)

 • Aktiverade prospekteringskostnader för andra halvåret uppgick till 0,0 (0,0) kkr
 • Resultatet efter skatt för andra halvåret uppgick till - 3,2 (-21, 1) mkr
 • Resultatet exkl. nedskrivning av en inmutning uppgick till -0,6 (-0,7) mkr
 • Resultatet per aktie för andra halvåret uppgick till -0,15 (-0,98) kr
 • Kostnadsminskningar har uppnåtts även detta halvår

Helår (Januari - December 2016)

 • Aktiverade prospekteringskostnader för helåret uppgick till 0 (0) kkr
 • Resultatet efter skatt för helåret uppgick till - 3, 7 (-21,7) mkr
 • Resultatet exkl. nedskrivning av en inmutning uppgick till -1,1(1,3)mkr
 • Resultatet per aktie för helåret uppgick till -0,17 (-1,01) kr
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 1,39 (1,56) kr
2016-12-14
Regulatorisk

Arctic Gold AB (publ), org. nr 556569-3602, ("Bolaget") har hållit extra bolagsstämma för val av ny revisor onsdagen den 14 december 2016 kl. 14.00, Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm.

<<
1
...
11
12
13
14
>>