Nyheter

2016-08-25
Regulatorisk

Första halvåret (Januari - Juni 2016)

  • Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till - 0,5 (- 0,6) mkr
  • Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -0,03 (-0,3) kr
  • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 1,53 (2,54) kr
  • Likviditeten vid periodens slut uppgick till 0,9 mkr (1,1) mkr.
<<
1
...
11
12
13