Varför investera i Arctic Minerals?

  • Bolaget har en mycket erfaren ledning och styrelse, särskilt med inriktning på prospektering i Norden
  • Nyckelpersonerna har lyckats tidigare; Kevitsa gruvan i Finland – idag en stor flermetallgruva som ägs av Boliden
  • Ger möjlighet att deltaga i en möjlig ny framgång tillsammans med personer som lyckats tidigare
  • Företrädare för bolaget är väl kända med goda kontakter med internationella företag i gruvbranschen
  • Genom att använda bästa möjliga teknik vid prospekteringen, kombinerat med gedigen erfarenhet, kan processen från start till försäljning av nya fyndigheter förkortas.