Ledning

Krister Söderholm VD och styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 22 maj 2012 och styrelse-ordförande under åren 2013-2014. Tillförordnad VD sedan november 2018. Krister Söderholm har fil. mag. i geologi vid Åbo Akademi i Finland. Han har bl.a arbetat 23 år (1979-2002) för Outokumpu Oy i olika befattningar, ungefär hälften av dessa i Finland och hälften i flera andra länder. Krister har även arbetat som chefsgeolog och gruvchef hos A/S Bidjovagge Gruber i Norge 1985-1988 och som chefsgeolog och prospekteringschef hos Viscaria AB i Kiruna 1989-1996. På uppdrag av Handels- och Industridepartementet i Finland var han Bergmästare under perioden 2003-2006. Från 2006 till 2010 var han anställd av Kevitsa Mining Oy/First Quantum Minerals Ltd där han var VD och senare också Country Manager. 2010 startade Krister ett eget konsultbolag Kris Consulting Oy. Han invaldes i styrelsen för Nordic Mines AB samma år. Därefter blev han utsedd till platschef för Laiva guldgruva i Brahestad, Finland, där han verkade till juni 2012, då han blev vice vd för Nordic Mines Oy och från maj 2013 åter ledamot av styrelsen. Krister Söderholm äger 70 000 aktier i Arctic Minerals.

Krister Söderholm bedöms oberoende i förhållande till större ägare. Krister Söderholm bedöms inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Risto Pietilä Prospekteringschef

Risto Pietilä har avlagt en M.Sc. examen i geofysik vid Uleåborgs Universitet i 1979. Han har över 30 års internationell erfarenhet som geofysiker i prospektering. Från 1980 till 2004 arbetade han för Outokumpu Oy i prospektering och gruvprojekt i Finland och Australien. Han har varit involverad i upptäckten av ett antal fyndigheter, såsom höghaltiga Silver Swan nickelfyndigheten i W Australien, Telkkälä nickelmalmen i Finland och en VMS förekomst i Marocko. Geofysiken spelade en avgörande roll i alla dessa upptäckter. Sedan 2004 har Risto Pietilä innehaft flera senior positioner på Geologiska forskningscentralen (GTK); som divisionschef för Bedrock and Raw Materials och som chef för regionkontoret för norra Finland. Senast var han chef för GTKs mineraltekniska laboratorium, från vilket han gick i pension sommaren 2018. Risto Pietilä utsågs till prospekteringschef i bolaget 2018.  Han äger inga aktier i Arctic Minerals.

Peter Wulff Geolog

Peter Wulff har avlagt en fil mag-examen i geologi vid Universitetet i Köpenhamn och han har över 25 års erfarenhet av prospektering efter guld och basmetaller i Grönland, Norge, Sverige och Finland. Han har varit knuten till bolaget sedan 2017. Peter Wulff äger 1 338 180 aktier i Arctic Minerals.

Lennart Kvist Corporate Secretary

Lennart Kvist har en jur.kand. examen från Uppsala 1977. Han har arbetat 8 år som advokat på en advokatbyrå. Han har under 1990 - 2012 innehaft ett antal positioner i bank såsom riskhantering, regelefterlevnad (compliance) och även som VVD i Föreningsbanken AB (publ). Från 2012 har Lennart Kvist arbetat som konsult inom compliance med inriktning på finansiella företag. Lennart Kvist utnämndes till Corporate Secretary 2018. Lennart Kvist äger privat 20 000 aktier och 20 000 aktier via Kvist Administration Consulting AB.