Ledning

Jonatan Forsberg VD

Vd sedan 2020

Jonatan Forsberg är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Innan han tillträdde som vd för Arctic Minerals hade Jonatan 14 års erfarenhet från koncernledningar inom gruv- och verkstadsindustrin samt från finansbranschen. Han kommer senast från rollen som CFO för Velcora Holding AB (publ), en industrikoncern som tidigare ägdes av private equity-bolaget FSN Capital och som 2019 såldes till S&P500-koncernen Idex Corporation. Innan dess var Jonatan även CFO för de båda noterade gruvbolagen Nordic Mines AB (publ) och Lappland Goldminers AB (publ). Han har också arbetat som corporate finance-rådgivare på Evli Bank där han deltog i flertalet transaktioner inom gruvindustrin. Innan Evli Bank arbetade Jonatan även på Deloitte, där han specialiserade sig på företagsvärdering och ekonomisk analys.

Jonatan Forsberg äger 9 850 000 aktier i Arctic Minerals, privat och via bolag. Han bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare men bedöms inte vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Risto Pietilä Prospekteringschef

Risto Pietilä har avlagt en M.Sc. examen i geofysik vid Uleåborgs Universitet i 1979. Han har över 30 års internationell erfarenhet som geofysiker i prospektering. Från 1980 till 2004 arbetade han för Outokumpu Oy i prospektering och gruvprojekt i Finland och Australien. Han har varit involverad i upptäckten av ett antal fyndigheter, såsom höghaltiga Silver Swan nickelfyndigheten i W Australien, Telkkälä nickelmalmen i Finland och en VMS förekomst i Marocko. Geofysiken spelade en avgörande roll i alla dessa upptäckter. Sedan 2004 har Risto Pietilä innehaft flera senior positioner på Geologiska forskningscentralen (GTK); som divisionschef för Bedrock and Raw Materials och som chef för regionkontoret för norra Finland. Senast var han chef för GTKs mineraltekniska laboratorium, från vilket han gick i pension sommaren 2018. Risto Pietilä utsågs till prospekteringschef i bolaget 2018.  Han äger 798.072 aktier i Arctic Minerals.

Om oss