Ledning

Jonatan Forsberg VD

Vd sedan 2020

Jonatan Forsberg är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Innan han tillträdde som vd för Arctic Minerals hade Jonatan 14 års erfarenhet från koncernledningar inom gruv- och verkstadsindustrin samt från finansbranschen. Han kommer senast från rollen som CFO för Velcora Holding AB (publ), en industrikoncern som tidigare ägdes av private equity-bolaget FSN Capital och som 2019 såldes till S&P500-koncernen Idex Corporation. Innan dess var Jonatan även CFO för de båda noterade gruvbolagen Nordic Mines AB (publ) och Lappland Goldminers AB (publ). Han har också arbetat som corporate finance-rådgivare på Evli Bank där han deltog i flertalet transaktioner inom gruvindustrin. Innan Evli Bank arbetade Jonatan även på Deloitte, där han specialiserade sig på företagsvärdering och ekonomisk analys.

Jonatan Forsberg äger för närvarande inga aktier i Arctic Minerals. Han bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare men bedöms inte vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Risto Pietilä Prospekteringschef

Risto Pietilä har avlagt en M.Sc. examen i geofysik vid Uleåborgs Universitet i 1979. Han har över 30 års internationell erfarenhet som geofysiker i prospektering. Från 1980 till 2004 arbetade han för Outokumpu Oy i prospektering och gruvprojekt i Finland och Australien. Han har varit involverad i upptäckten av ett antal fyndigheter, såsom höghaltiga Silver Swan nickelfyndigheten i W Australien, Telkkälä nickelmalmen i Finland och en VMS förekomst i Marocko. Geofysiken spelade en avgörande roll i alla dessa upptäckter. Sedan 2004 har Risto Pietilä innehaft flera senior positioner på Geologiska forskningscentralen (GTK); som divisionschef för Bedrock and Raw Materials och som chef för regionkontoret för norra Finland. Senast var han chef för GTKs mineraltekniska laboratorium, från vilket han gick i pension sommaren 2018. Risto Pietilä utsågs till prospekteringschef i bolaget 2018.  Han äger inga aktier i Arctic Minerals.

Peter Wulff Geolog

Peter Wulff har avlagt en fil mag-examen i geologi vid Universitetet i Köpenhamn och han har över 25 års erfarenhet av prospektering efter guld och basmetaller i Grönland, Norge, Sverige och Finland. Han har varit knuten till bolaget sedan 2017. Peter Wulff äger 1 338 180 aktier i Arctic Minerals.

Lennart Kvist Corporate Secretary

Lennart Kvist har en jur.kand. examen från Uppsala 1977. Han har arbetat 8 år som advokat på en advokatbyrå. Han har under 1990 - 2012 innehaft ett antal positioner i bank såsom riskhantering, regelefterlevnad (compliance) och även som VVD i Föreningsbanken AB (publ). Från 2012 har Lennart Kvist arbetat som konsult inom compliance med inriktning på finansiella företag. Lennart Kvist utnämndes till Corporate Secretary 2018. Lennart Kvist äger privat 20 000 aktier och 20 000 aktier via Kvist Administration Consulting AB.