Styrelse

Peter Walker Ordförande

Peter Walker är brittisk geolog och gruventreprenör.  Han var grundare, ordförande och VD i Scandinavian Minerals Ltd ett bolag på Toronto börsen från dess start 1996 till dess det såldes 2008 till First Quantum Minerals Ltd för 281 miljoner CAD. Han har mer än 35 års erfarenhet inom den internationella gruvindustrin. Han har en B.Sc i Mining and Exploration Geology från Royal School of Mines, Imperial College, London. År 2011 fick Peter Walker Fennoscandian Mining Award för sin medverkan I att storslaget utveckla Kevitsa koppar-nickel gruvan i finska Lappland. Peter Walker tillträdde som ordförande i samband med förvärvet av Norrbotten Exploration AB 2017. Peter Walker äger 4 467 700 aktier i Arctic Minerals.

Peter Walker bedöms oberoende i förhållande till större ägare. Peter Walker bedöms inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Hanne Markussen Eek Vice Ordförande

Styrelseledamot sedan maj 2015. Hanne Markussen Eek var fram till den 10 april 2015 ordförande i den norska branchorganisationen för gruvor och mineralbolag, Norsk Bergindustri. Hanne Markussen Eek har under fyra år varit den norska organisationens ordförande och talesperson och känner mycket väl hela branschen såväl som politiker, regeringsledamöter och tjänstemän i departement och direktorat. Hanne är delägare i familjeföretaget Franzefoss Minerals AB och sitter i styrelserna för den betydelsefulla kalkkoncernens dotterbolag. Hanne Markussen Eek äger inga aktier i Arctic Minerals.

Hanne Markussen Eek bedöms oberoende i förhållande till större ägare, bolaget och bolagsledningen.

Claes Levin Styrelseledamot

Styrelseordförande i bolaget från maj 2014 till november 2017.  Claes Levin är jur.kand. och har ekonomexamen vid Lunds Universitet. Claes har haft följande befattningar: 1968 - 80 olika chefsbefattningar inom SEB, 1980 - 83 VD för Diligentia, 1983 - 85 VD för Reinholdkoncernen, 1986 - 98 VD för Platzer Bygg, 1999 - 2014 ordförande och ledamot i flera noterade och onoterade bolag inom olika branscher, bl.a. ordförande i Wiking Mineral 2005 - 2012. Claes Levin äger 193 043 aktier i Arctic Minerals.

Claes Levin bedöms oberoende i förhållande till större ägare, bolaget och bolagsledningen.

John Pedersen Styrelseledamot

John Pedersen är dansk geolog och var teknisk direktör vid Scandinavian Mineral Ltd under utvecklingen av Kevitsa projektet. John Pedersen har en fil. mag. i geologi från Köpenhamns universitet. Han har mer än 40 års erfarenhet av prospektering i den nordiska regionen och har upptäckt av olika fyndigheter bl.a. Nalunaq guldgruva på Grönland, liksom ett antal andra fyndigheter där. John Pedersen invaldes i styrelsen 2017 i samband med förvärvet av Norrbotten Exploration AB. John Pedersen äger 1 343 680 aktier i Arctic Minerals.

John Pedersen bedöms oberoende i förhållande till större ägare, bolaget och bolagsledningen.

Krister Söderholm Styrelseledamot

Styrelsemedlem i Arctic Gold sedan maj 2012 och styrelseordförande 2013-2014. Krister Söderholm har avlagt en fil mag-examen i geologi och mineralogi vid Åbo Akademi. Han har bla arbetat 23 år (179-2002) för Outokumpu Oy i olika positioner, hälften av dessa i Finland och hälften i andra länder. Krister har också arbetat som chefsgeolog och gruvchef för Bidjovagge Gruber A/S i Norge 1985-1988 och som projektledare-chefsgeolog-prospekteringschef för Viscaria AB i Sverige 1989-1996. I perioden 2003 -2006  fungerade han som Finlands gruvöverinspektör på Handels-och Industriministeriet. Från 2007 till 2010 arbetade han för Kevitsa Mining, senare First Quantum Minerals Ltd, där han var General Manager och senare Country Manager. År 2010 startade han ett eget konsultbolag KrisConsulting Oy och han blev invald i styrelsen för Nordic Mines AB samma år. Han utseddes till platschef på Laiva guldgruva i Brahestad år 2011, senare som som Vice VD. År 2013 tom hösten 2017 satt han i styrelsen för Nordic Mines AB. 

Han äger 70 000 aktier i Arctic Minerals.

Krister Söderholm bedöms oberoende i förhållande till större ägare. Krister Söderholm bedöms inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.