Norge

Bidjovagge guld-koppar-projektet

Arctic Minerals äger till 100% bearbetningskoncession och malmletningstillstånd vid den tidigare guld-koppargruvan Bidjovagge i norra Norge. Bidjovagge ligger i Finnmark och närmaste ort är Kautokeino med ca 3 000 invånare. Närmaste större ort är staden Alta, som ligger ca 130 km norrut och som har ca 18 000 invånare.

Fig. 1. Bidjovagge guld-kopparprojekt i Finnmark i Norra Norge, markerat med gul pil. Copyright kartan GTK (Geologiska forskningscentralen i Finland). Närmaste större ort är staden Alta, som ligger ca 130 km norrut och som har ca 18 000 invånare.

Arctic Minerals äger till 100% bearbetningskoncession och malmletningstillstånd vid den tidigare guld-koppargruvan Bidjovagge i norra Norge. Vid den senaste beräkningen av mineraltillgångarna (2021) uppgick tonnaget till 3,3 miljoner ton med en genomsnittshalt om 1,27 gram guld per ton guld och 0,97 % koppar. Det totala metallinnehållet i indikerade tillgången är 4 180 kg (134,000 oz) guld och 32 200 ton koppar. Arctic Minerals har även identifierat betydande potential för kobolt och tellurium.

Bolaget bedömer att det finns en betydande potential att utvidga mineraltillgången genom fortsatt prospektering. Vid en genomgång av historiska borrhål och kärnor identifierades tre områden med exceptionellt höga halter av guld och koppar. I ett borrhål som analyserats påträffades en malmskärning om 18,0 m med halterna 33,8 gram guld per ton och 2,21 % koppar. Där ingick även ett avsnitt om 14,0 m med 43,4 gram per ton guld och 0,76 % koppar.

En ny genomgång av geofysiskt material indikerar att malmzonen i Bidjovagge är öppen och fortsätter i flera riktningar. Under sommaren 2022 har Arctic Minerals genomfört en markgeofysisk undersökning som även bekräftar den tidigare tolkningen där malmzonen fortsätter både väster och norr om det tidigare gruvområdet.

 

Fig. 2. En bild av Bidjovagge gruva 1985: ett kombinerat anrikningsverk- kontor- verkstad- och logi. Idag är dessa konstruktioner borta och området efterbe-handlat. I bakgrunden stötäckta bergskedjan Kaledoniderna. 

Katterat guldprojekt

2022 förvärvade Arctic Minerals 100 % av guldprojektet Katterat i Norge. Katteratprojektet är beläget i Narviks kommun i Norge.

Guld har lokaliserats i fast berg på flera ställen i Katterat-området. Bergprov har vid analyser innehållit mellan 0,9 och 18 gram guld per ton. Synligt guld har också observerats vid vaskning av jordprover. Guldmineraliseringar finns i samband med en geologisk struktur, en s.k. skärzon, ett gynnsamt läge för en guldmineralisering. Skärzonen har kunnat följas på en sträcka av flera kilometer genom en kombination av geologisk fältkartering och tolkning av geofysik. Arctic Minerals anser att geologin och mineraliseringarna i Katterat-området kan jämföras med "Guldlinjen" i norra Sverige, där det påträffats flera betydande guldförekomster. Exempel på sådana är Barsele (innehållande 21 miljoner uns guld) och Fäboliden (1 miljon uns), liksom idag producerande Björkdal guldgruva och nedlagda Svartliden guldgruva.

Projekt