Arctic Minerals-koncernen består av moderbolaget Arctic Minerals med de två dotterbolagen Norrbotten Exploration AB och Arctic Gold AB. Arctic Minerals AB, moderbolaget, har tidigare varit verksamt inom området prospektering och gruvutveckling.

Från hösten 2017 har bolaget dock närmast fungerat som administrerande och koordinerande moderbolag.

Koncernen har idag två verksamhetsområden. Norrbotten Exploration AB bedriver aktivt prospekteringsverksamhet i Finland. Arctic Gold AB innehar mineralrättigheter i Bidjovaggefältet i Finnmark i Nordnorge.