Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma 2022

Aktieägarna kallades till årsstämma den 16 juni 2022 kl. 11.00 på Köpmangatan 22 i Östersund.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse

Revisorns yttrande

Årsstämma 2021

Aktieägarna i Arctic Minerals, kallades till årsstämma den 29 juni 2021 kl. 11.00 på Skeppargatan 27, 4tr i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma

Aktieägarna kallades till extra bolagsstämma den 4 januari 2021 kl. 14.30 i Bolagets lokaler på Köpmangatan 22 i Östersund.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen 

Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 aktiebolagslagen

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen 

Revisorns yttrande enligt 13 kap 8 aktiebolagslagen 

Styrelsens fullständiga förslag till kontantemission 

Styrelsens fullständiga förslag till kvittningsemission 

Årsstämma 2020

Arctic Minerals höll årsstämma onsdagen den 24 juni 2020, kl. 14.00 Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm.

Protokoll från årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Arctic Minerals AB (publ) Valberedning.

De två största aktieägarna i Arctic Minerals AB, 2019-09-30, har till ledamöter i valberedning
utsett;
Claes-Göran Carlsson av Longbow Resources Ltd
Peter Walker av M Elsasser Wealth Management

Dessa två ledamöter har i sin tur utsett ytterligare två ledamöter till valberedningen;
Göran Gustafsson
Olli Salo

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen att prövas inför ordinarie bolagsstämman
2020.

För kontakt med valberedningen vänligen kontakta Claes-Göran Carlsson
cgcarlsson@outlook.com