Bolagsstämmor

Årsstämma 2023

Aktieägarna i Arctic Minerals kallades till årsstämma den 30 juni 2023 kl. 11.00 hos Advokat

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmakt
Revisorns yttrande
Styrelsens redogörelse

Arctic Minerals AB (publ) Valberedning.

De två största aktieägarna i Arctic Minerals AB, 2023-09-30, har till ledamöter i valberedning
utsett;
Claes-Göran Carlsson
Peter Walker

Dessa två ledamöter har i sin tur utsett ytterligare två ledamöter till valberedningen;
Jan Lindahl
Olli Salo

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen att prövas inför ordinarie bolagsstämman.

För kontakt med valberedningen vänligen kontakta Claes-Göran Carlsson
cgcarlsson@outlook.com