Bolagsstämmor

Årsstämma 2024

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602, kallas till årsstämma den 28 juni 2024 kl. 11:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 10:30.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmakt

Arctic Minerals AB (publ) Valberedning.

De två största aktieägarna i Arctic Minerals AB, 2023-09-30, har till ledamöter i valberedning
utsett;
Claes-Göran Carlsson
Peter Walker

Dessa två ledamöter har i sin tur utsett ytterligare två ledamöter till valberedningen;
Jan Lindahl
Olli Salo

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen att prövas inför ordinarie bolagsstämman.

För kontakt med valberedningen vänligen kontakta Claes-Göran Carlsson
cgcarlsson@outlook.com