Bolagsstämmor

Bolagsstämma 2020

Styrelsen för Arctic Minerals, kallar till årsstämma onsdagen den 24 juni 2020, kl. 14.00 Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm.

Kallelse till årsstämma

Arctic Minerals AB (publ) Valberedning.

De två största aktieägarna i Arctic Minerals AB, 2019-09-30, har till ledamöter i valberedning
utsett;
Claes-Göran Carlsson av Longbow Resources Ltd
Peter Walker av M Elsasser Wealth Management

Dessa två ledamöter har i sin tur utsett ytterligare två ledamöter till valberedningen;
Göran Gustafsson
Olli Salo

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen att prövas inför ordinarie bolagsstämman
2020.

För kontakt med valberedningen vänligen kontakta Claes-Göran Carlsson
cgcarlsson@outlook.com