Bolagsstämmor

Bolagsstämma 2020

Årsstämman kommer att hållas den 26 maj 2020. 

Arctic Minerals AB (publ) Valberedning.

De två största aktieägarna i Arctic Minerals AB, 2019-09-30, har till ledamöter i valberedning
utsett;
Claes-Göran Carlsson av Longbow Resources Ltd
Peter Walker av M Elsasser Wealth Management

Dessa två ledamöter har i sin tur utsett ytterligare två ledamöter till valberedningen;
Göran Gustafsson
Olli Salo

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen att prövas inför ordinarie bolagsstämman
2020.

För kontakt med valberedningen vänligen kontakta Claes-Göran Carlsson
cgcarlsson@outlook.com