Finansiell kalender

februari 22 2023
Bokslutskommuniké 2022
juni 30 2023
Årsstämma 2023

Årsstämman hålls under juni 2023.

augusti 25 2023
Halvårsrapport 2023