Finansiell kalender

februari 24 2023
Bokslutskommuniké 2022
november 17 2022
Extra bolagsstämma
augusti 26 2022
Halvårsrapport 2022
juni 16 2022
Årsstämma 2022
februari 25 2022
Bokslutskommuniké 2021