Finansiell kalender

februari 24 2023
Bokslutskommuniké 2022
juni 30 2023
Årsstämma 2023
augusti 25 2023
Halvårsrapport 2023