Om oss

Arctic Minerals är ett nordiskt prospekteringsföretag, som fokuserar på prospektering efter koppar, zink, guld och batterimetaller i Finland. Bolaget hette tidigare Arctic Gold, men i samband med att bolaget Norrbotten Exploration införlivades i koncernen hösten 2017, fick koncernen namnet Arctic Minerals AB. I samband med förvärvet och nyrekryteringarna tillfördes koncernen ytterligare kompetens och fokuseringen ändrades mot Finland.

Arctic Minerals-koncernen består av moderbolaget Arctic Minerals AB med de två dotterbolagen Norrbotten Exploration AB och Arctic Gold AB. Arctic Minerals AB är listat på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, med handelsbeteckningen ”ARCT”. Moderbolaget Arctic Minerals AB fungerar från hösten 2017 som adminis-trerande och koordinerande moderbolag, där Norrbotten. ; Norrbotten Exploration AB bedriver aktivt prospektering i Finland medan Arctic Gold AB innehar mineralrättigheterna täckande hela Bidjovagge-malmfältet i Finnmark i Nordnorge.

Bolagets ledning och styrelse består av engagerade personer med en bred erfarenhet av prospektering och utveckling av gruvprojekt i Norden, kompletterat med personer med gedigen näringslivserfarenhet. Nyckelpersonerna har ett digert track record: De utvecklade bland annat Kevitsa-gruvprojektet i finska Lappland, idag Finlands näststörsta metallgruva, ägt av Boliden.

Bolaget letar efter brytvärda förekomster av metaller med god efterfrågan, exempelvis batterimetaller. Förekomsterna utvecklas och säljs,  gruvdrift i egen regi ingår inte i bolagets verksamhet. Genom att använda bästa möjliga teknik, nya tekniska landvinningar inom prospektering och gedigen erfarenhet kan processen från start av prospekteringen till försäljning av brytvärda malmer effektiveras och öka sannolikheten för nya fyndigheter.