Om oss

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och batterimetaller i Finland och Norge.

Affärsidé

Arctic Minerals affärsidé är att skapa aktievärde genom att lokalisera och utveckla mineralfyndigheter i Norden, främst i Finland.

Affärsmodell

Arctic Minerals är en gruvjunior som idag finansierar Bolagets verksamhet genom kapitalmarknaden. Som ett renodlat prospekteringsbolag kommer Arctic Minerals framtida intäkter att genereras från försäljning av Bolagets projekt eller andra intäktsströmmar från Arctic Minerals mineral- och prospekteringstillgångar, exempelvis royalties.

Målsättning

Bolagets målsättning är att vara ett ledande och innovativt nordiskt prospekteringsbolag och en naturlig samarbetspartner för större gruvbolag, som söker intressanta mineralprojekt i Norden.

Strategi

Arctic Minerals har en begränsad men mycket erfaren kärnorganisation. På så vis kan Bolaget bevara den affärsmässiga och geologiska expertisen till en begränsad kostnad. Det geologiska grundarbetet utförs genom att systematiskt gå igenom geologiska data och därutöver komplettera med fältarbete för att bekräfta eller avvisa de olika geologiska antaganden Bolaget arbetar utefter. Vid goda resultat från fältarbetet hyr Arctic Minerals in extern kapacitet för att genom i första hand kärnborrning bekräfta resultaten. När en fyndighet på detta sätt lokaliserats kan Bolaget välja att på egen hand vidareförädla fyndigheten genom ytterligare kärnborrning, alternativt ta in en partner i projektet via exempelvis ett Joint Venture­-samarbete.

Konkurrensfördelar och styrkor

Erfaren och kompetent ledning

Bolagets ledning och styrelse har en lång och unik erfarenhet från prospekterings- och gruvindustrin. Två av styrelseledamöterna var med och utvecklade Kevitsafyndigheten i finska Lappland, som 2008 såldes till First Quantum Minerals. Fyndigheten i Kevitsa är en av de största mineralupptäckterna någonsin i Finland. Idag ägs och drivs Kevitsagruvan av svenska Boliden.

Lovande projekt i Finland

Arctic Minerals har flera högintressanta projekt i Finland inom olika mineralområden, däribland koppar, zink, guld och batterimetaller. Projekten befinner sig även i varierande stadier. I Peräpohjas kopparprojekt har Arctic Minerals ingått ett Joint Venture-­samarbete med den globala gruvkoncernen Rio Tinto, om vidare gemensam prospektering.

Fokuserat arbete till låg kostnad

Bolagets strategi är att genomföra fokuserat arbetet vid det olika projektet för att tillgodogöra sig relevant information till en begränsad kostnad. Med ett erfaret geologiskt team kan Bolaget, som en oberoende gruvjunior, välja den geologiska metod som är kostnadseffektiv baserat på erfarenhet.

Begränsad och flexibel organisation

Arctic Minerals har en begränsad men mycket erfaren kärnorganisation. På så vis kan Bolaget bevara det affärsmässiga och geologiska kunnandet till en begränsad kostnad. Bolaget kan sedan vid behov hyra in extrakapacitet för vidare kärnborrning och prospektering.

Geografiskt fokus på Finland

Finland är idag geologiskt ett av de mest intressanta områdena globalt. Därtill är Finland ett politiskt stabilt land med en lång tradition inom den finska gruvnäringen. Det finns även en väl upparbetad infrastruktur kring gruvindustrin i Finland med god tillgång på entreprenörer och experter. I Arctic Minerals ledning och styrelse finns även en unik kunskap och erfarenhet av de geologiska och affärsmässiga förhållandena i Finland.