Styrelse och ledning

Styrelse

Peter Walker Ordförande

Peter Walker är brittisk geolog och gruventreprenör.  Han var grundare, ordförande och VD i Scandinavian Minerals Ltd ett bolag på Toronto börsen från dess start 1996 till dess det såldes 2008 till First Quantum Minerals Ltd för 281 miljoner CAD. Han har mer än 35 års erfarenhet inom den internationella gruvindustrin. Han har en B.Sc i Mining and Exploration Geology från Royal School of Mines, Imperial College, London. År 2011 fick Peter Walker Fennoscandian Mining Award för sin medverkan I att storslaget utveckla Kevitsa koppar-nickel gruvan i finska Lappland. Peter Walker tillträdde som ordförande i samband med förvärvet av Norrbotten Exploration AB 2017.

Peter Walker äger 11 025 547 aktier i Arctic Minerals.

Peter Walker bedöms oberoende i förhållande till större ägare. Peter Walker bedöms inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Krister Söderholm Vice Ordförande

Styrelsemedlem i Arctic Gold sedan maj 2012 och styrelseordförande 2013-2014. Krister Söderholm har avlagt en fil mag-examen i geologi och mineralogi vid Åbo Akademi. Han har bla arbetat 23 år (179-2002) för Outokumpu Oy i olika positioner, hälften av dessa i Finland och hälften i andra länder. Krister har också arbetat som chefsgeolog och gruvchef för Bidjovagge Gruber A/S i Norge 1985-1988 och som projektledare-chefsgeolog-prospekteringschef för Viscaria AB i Sverige 1989-1996. I perioden 2003 -2006  fungerade han som Finlands gruvöverinspektör på Handels-och Industriministeriet. Från 2007 till 2010 arbetade han för Kevitsa Mining, senare First Quantum Minerals Ltd, där han var General Manager och senare Country Manager. År 2010 startade han ett eget konsultbolag KrisConsulting Oy och han blev invald i styrelsen för Nordic Mines AB samma år. Han utseddes till platschef på Laiva guldgruva i Brahestad år 2011, senare som som Vice VD. År 2013 tom hösten 2017 satt han i styrelsen för Nordic Mines AB. 

Krister Söderholm äger 234,944 aktier i Arctic Minerals.

Krister Söderholm bedöms oberoende i förhållande till större ägare. Krister Söderholm bedöms inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Claes Levin Styrelseledamot

Styrelseordförande i bolaget från maj 2014 till november 2017.  Claes Levin är jur.kand. och har ekonomexamen vid Lunds Universitet. Claes har haft följande befattningar: 1968 - 80 olika chefsbefattningar inom SEB, 1980 - 83 VD för Diligentia, 1983 - 85 VD för Reinholdkoncernen, 1986 - 98 VD för Platzer Bygg, 1999 - 2014 ordförande och ledamot i flera noterade och onoterade bolag inom olika branscher, bl.a. ordförande i Wiking Mineral 2005 - 2012.

Claes Levin äger 251 041 aktier i Arctic Minerals.

Claes Levin bedöms oberoende i förhållande till större ägare, bolaget och bolagsledningen.

Ledning

Risto Pietilä VD

Vd sedan 2023

Risto Pietilä har avlagt en M.Sc. examen i geofysik vid Uleåborgs Universitet i 1979. Han har över 30 års internationell erfarenhet som geofysiker i prospektering. Från 1980 till 2004 arbetade han för Outokumpu Oy i prospektering och gruvprojekt i Finland och Australien. Han har varit involverad i upptäckten av ett antal fyndigheter, såsom höghaltiga Silver Swan nickelfyndigheten i W Australien, Telkkälä nickelmalmen i Finland och en VMS förekomst i Marocko. Geofysiken spelade en avgörande roll i alla dessa upptäckter. Sedan 2004 har Risto Pietilä innehaft flera senior positioner på Geologiska forskningscentralen (GTK); som divisionschef för Bedrock and Raw Materials och som chef för regionkontoret för norra Finland. Senast var han chef för GTKs mineraltekniska laboratorium, från vilket han gick i pension sommaren 2018. Risto Pietilä utsågs till prospekteringschef i bolaget 2018 och till vd 2023.  Han äger 1 207 338 aktier i Arctic Minerals.

Revisor

Martin Johansson Revisor

PwC