Finland

Kopparprojektet Peräpohja i finska Lappland

Arctic Minerals äger till 100 % malmletningstillståndet Kuusi vid kopparprojektet Peräpohja i finska Lappland

Arctic Minerals har prospekterat efter kopparmalm i Peräpohja-området sedan 2017 och har därvid identifierat omfattande kopparmineraliseringar i både berghällar och i malmblock. Prospektering som genomförts hittills omfattar kärnborrning, geofysiska mätningar, prospektering efter malmblock och mineraliserade berghällar samt även geologisk kartering.

Geologin i Peräpohja skifferbälte i södra finska Lappland visar många likheter med det centralafrikanska kopparbältet (Central African Copper Belt, ”CACB”) i mellersta Afrika, ett område som är en av världens viktigaste källor för produktion av koppar och kobolt. Arctic Minerals och Rio Tintos viktigaste mål vid prospekteringen i Peräpohja är malmtypen "SCC" (Sediment-hosted Stratiform Copper), en malmtyp som är karaktäristisk för malmbältet CACB.

Foto: Shutterstock.com

Kopparprojektet Tavast i mellersta Finland

Tavast är beläget i ett geologiskt nästan outforskat och glest befolkat område i mellersta Finland. I området har påträffats lösblock med kopparhalter upp till 4,4%.

I området har tidigare endast prospekterats i mindre skala av en geolog för ca 25 år sedan. Denna geolog påträffade malmblock innehållande halter med som högst 4,2% koppar, samt också guld- och silverhaltiga lösblock med halter upp till 5,1 gram/ton guld och 35 gram /ton silver. En del av lösblocken påträffades i ett område som nu ligger innanför ett vindkraftområde, men det finns ännu ett betydande område väster om vindkraftområdet, där malmletning kan utföras. Det mest potentiella området täcks av ett för Arctic Minerals beviljat förbehåll för malmletning, som bär namnet Tavast. Förbehållet ligger ca 120 km sydost om Uleåborg och omfattar en yta på 444 km2.

Arctic Minerals geologer har påträffat ett antal koppar-, guld- och silverförande malmblock i förbehållsområdet Tavast, som ligger utanför vindkraftområdet. Dessa malmblock har kopparhalter på upp till 4,4%. Ett kopparhaltigt lösblock innehöll också 0,56 gram guld/ton och ett annat lösblock innehöll enligt analysen 17 gram silver/ton. Bolaget anser att lösblocken kan vara av lokalt ursprung.

Projekt