Finland

Nutukka guldprojekt i finska Lappland

Arctic Minerals äger till 100% mineralrättigheterna i guldprojektet Nutukka. Centrum av Nutukka-projektet ligger ungefär 20 km sydväst om det historiska guldvaskningslägret Tankavaara. Området ligger nära östligaste delen av mellersta Lapplands Grönstensbälte. Inom detta bälte finns också den största guldgruvan i Europa, Kittilä guldgruva, som drivs av kanadensiska Agnico Eagle. Gruvan producerade under 2021 totalt 239 240 uns (7 440 kg) guld. Inom detta malmbälte har under de senaste åren även rapporterats flera nya guldfynd. Bolaget anser att geologin i Nutukka visar stora likheter med guldfälten i västra Australien och Abitibi malmbältet i östra Kanada. Bägge regioner är globalt betydande för guldproduktionen.Foto: Shutterstock.com

Foto: Shutterstock.com

Kopparprojektet Peräpohja i finska Lappland

Arctic Minerals äger till 100 % malmletningstillstånd och ansökningar vid kopparprojektet Peräpohja i finska Lappland.

Arctic Minerals har prospekterat efter kopparmalm i Peräpohja-området sedan 2017 och har därvid identifierat omfattande kopparmineraliseringar i både berghällar och i malmblock. Prospektering som genomförts hittills omfattar kärnborrning, geofysiska mätningar, prospektering efter malmblock och mineraliserade berghällar samt även geologisk kartering.

Geologin i Peräpohja skifferbälte i södra finska Lappland visar många likheter med det centralafrikanska kopparbältet (Central African Copper Belt, ”CACB”) i mellersta Afrika, ett område som är en av världens viktigaste källor för produktion av koppar och kobolt. Arctic Minerals och Rio Tintos viktigaste mål vid prospekteringen i Peräpohja är malmtypen "SCC" (Sediment-hosted Stratiform Copper), en malmtyp som är karaktäristisk för malmbältet CACB.

Foto: Shutterstock.com

Koppar-nickelprojektet Lohi och Inari i finska Lappland

Arctic Minerals äger till 100% projekten Lohi och Inari. Bolaget bedömer att det i båda områdena finns potential för att identifiera koppar- och nickelmineraliseringar. I delar av området i Inari har det tidigare identifierats malmblock med anomala halter av koppar och nickel.

Foto: ADC 

Batterimetallprojektet Kiiminki i mellersta Finland

I Kiiminki-området äger Arctic Minerals till 100% ett malmletningstillstånd där flera bly-zink-silver-anomalier har identifierats. Arctic Minerals malmletningstillstånd har överklagats och ärendet hanteras nu av Förvaltningsdomstolen. När malmletningstillståndet vunnit laga kraft planerar Bolaget att genomföra ett program för provtagning av bottenmoränen närmast bergytan med hjälp av en lätt borrigg.

Kopparprojektet Tavast i mellersta Finland

Tavast är beläget i ett geologiskt nästan outforskat och glest befolkat område i mellersta Finland. I området har påträffats lösblock med kopparhalter upp till 4,4%.

I området har tidigare endast prospekterats i mindre skala av en geolog för ca 25 år sedan. Denna geolog påträffade malmblock innehållande halter med som högst 4,2% koppar, samt också guld- och silverhaltiga lösblock med halter upp till 5,1 gram/ton guld och 35 gram /ton silver. En del av lösblocken påträffades i ett område som nu ligger innanför ett vindkraftområde, men det finns ännu ett betydande område väster om vindkraftområdet, där malmletning kan utföras. Det mest potentiella området täcks av ett för Arctic Minerals beviljat förbehåll för malmletning, som bär namnet Tavast. Förbehållet ligger ca 120 km sydost om Uleåborg och omfattar en yta på 444 km2.

Arctic Minerals geologer har påträffat ett antal koppar-, guld- och silverförande malmblock i förbehållsområdet Tavast, som ligger utanför vindkraftområdet. Dessa malmblock har kopparhalter på upp till 4,4%. Ett kopparhaltigt lösblock innehöll också 0,56 gram guld/ton och ett annat lösblock innehöll enligt analysen 17 gram silver/ton. Bolaget anser att lösblocken kan vara av lokalt ursprung.

Projekt