Ägare

10 Största ägare 2019-12-31    
Namn Antal Procent
Longbow Resources Ltd 16 965 332 18,59%
M Elsasser Vermögensverwaltung 11 614 039 12,73%
Peter Walker 4 467 700 4,90%
Sijoitusrahasto Zenito Silver/Gold 3 500 000 3,84%
Toomi Jukka Kristian Hyttinen 1 860 000 2,04%
Ekdahls Kontorsservice AB 2 112 950 2,32%
Tord Cederlund 1 649 252 1,81%
Nova Telligence AB 1 538 461 1,69%
John Pedersen 1 343 680 1,47%
Peter Wulff 1 338 180 1,47%
Summa 46 389 594 50,84%
Övriga ägare 44 858 269 49,16%
Totalt 91 247 863 100,00%

Ägarförteckning, större aktieägare i Arctic Minerals (med reservation för förvaltarregistrerade aktier där ägaren inte är känd för bolaget).