Ägare

10 största ägare 30 september 2021    
Namn Antal Procent
Longbow Resources Ltd 20 592 345 14,3%
M Elsasser Vermögensverwaltung 13 250 000 9,2%
Jonatan Forsberg (med närstående) 9 850 000 6,8%
Peter Walker 6 252 965 4,3%
Sijoitusrahasto Hannibal Fund 8 200 000 5,7%
Sijoitusrahasto Zentio Silver and Gold Fund 5 500 000 3,8%
CBLDN-OP CUSTODY LTD CLT  4 107 968 2,9%
Ekdahls Kontorsservice AB  2 053 846 1,4%
BNY MELLON NA (FORMER MELLON), W9  1 811 740 1,3%
Tord Cederlund 1 532 490 1,1%
Summa 10 största ägare 73 151 354 50,8%
Övriga ägare 70 760 498 49,2%
Totalt antal aktier 143 911 852 100,0%

Källa: Euroclear samt bolagets bästa bedömning. Med reservation för förvaltarregistrerade aktier där ägaren inte är känd för bolaget.