Ägare

10 största ägare 30 juni 2021    
Namn Antal Procent
Longbow Resources Ltd 18 992 345 13,2%
M Elsasser Vermögensverwaltung 13 250 000 9,2%
Jonatan Forsberg (med närstående) 9 850 000 6,8%
Peter Walker 6 252 965 4,3%
Sijoitusrahasto Hannibal Fund 8 200 000 5,7%
Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold Fund 5 500 000 3,8%
CBLDN-OP CUSTODY LTD CLT 4 200 023 2,9%
Ekdahls Kontorsservice AB 2 053 846 1,4%
BNY MELLON NA (FORMER MELLON), W9 1 811 740 1,3%
Tord Cederlund 1 535 815 1,1%
Summa 10 största ägare 71 646 734 49,8%
Övriga ägare 72 265 118 50,2%
Totalt 143 911 852 100,00%

Källa: Euroclear samt bolagets bästa bedömning. Med reservation för förvaltarregistrerade aktier där ägaren inte är känd för bolaget.