Ägare

10 största ägare 31 mars 2022    
Namn Antal Procent
Longbow Resources Ltd 19 092 345 13,3%
M Elsasser Vermögensverwaltung 13 250 000 9,2%
Jonatan Forsberg (med närstående) 9 850 000 6,8%
Peter Walker 6 252 965 4,3%
Sijoitusrahasto Hannibal Fund 8 200 000 5,7%
Sijoitusrahasto Zentio Silver and Gold Fund 5 500 000 3,8%
Helena Malm-Huovinen 3 581 000 2,5%
CBLDN-OP CUSTODY LTD CLT  3 245 302 2,3%
Pentti Huovinen 2 147 500 1,5%
BNY MELLON NA (FORMER MELLON), W9  1 811 740 1,3%
Summa 10 största ägare 72 930 852 50,7%
Övriga ägare 70 981 000 49,3%
Totalt antal aktier 143 911 852 100,0%

Källa: Euroclear samt bolagets bästa bedömning. Med reservation för förvaltarregistrerade aktier där ägaren inte är känd för bolaget.