Nyheter

2018-06-01
Regulatorisk

Styrelsen för Arctic Minerals AB har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 3 076 923 aktier till största ägaren Longbow Resources Ltd och Novatelligence AB. Det senare ett helägt bolag till Arctic Minerals VD Tord Cederlund. Emissionen tillför bolaget 2,0 MSEK före emissionskostnader.

2018-06-01
Regulatorisk

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602 ("Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma den15 juni 2018 klockan 14.00 på Skeppargatan 27 i Stockholm.

2018-05-09
Regulatorisk

Arctic Minerals AB avhöll den 8 maj 2018 årsstämma på Skeppargatan 27 i Stockholm.

2018-04-10
Regulatorisk

Styrelsen för Arctic Minerals AB, org. nr 556569-3602, ("Bolaget") kallar till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 14.00, Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm. För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 maj 2018 och dels anmäla sitt deltagande på stämman senast fredagen den 4 maj 2018. Anmälan ska ske skriftligen till Arctic Minerals AB, Box 2189, 103 15 Stockholm eller per e-post till Bolagets VD tord.cederlund@arcticminerals.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisations-nummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

2018-02-15
Regulatorisk

Samgåendet mellan Arctic Gold AB och Norrbotten Exploration AB beslutades av en extrastämma den 8 november 2017. Bolagen ser det som en stor framgång att kunna arbeta med ett erkänt rikt mineraliserat område i Finland.

2018-01-24
Regulatorisk

Styrelsen för Arctic Minerals AB har beslutat att, med stöd av bemyndigande lämnat vid extra bolagsstämma den 8 november 2017, genomföra en riktad nyemission om 20 055 000 aktier till ett begränsat antal kvalificerade privata investerare. Emissionen tillför bolaget cirka 13,6 MSEK före emissionskostnader.

2017-12-04
Regulatorisk

Bolagsverket har nu registrerat de beslut, som togs vid den extra bolagsstämman den 8 november. Då beslöts, som tidigare meddelats att Arctic Gold AB i samband med förvärvet av Norrbotten Exploration AB ändras till Arctic Minerals AB.

2017-11-08
Regulatorisk

Arctic Gold AB (publ), org.nr 556569-3602 ("Bolaget"), har hållit extra bolagsstämma onsdagen den 8 november 2017 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om nedanstående.

<<
1
...
9
10
11
12
13
>>